१. सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी (वि.सं. २०७५/०६/१२ मा) कहाँ तोकिएको छ ?

– गोदावरी, कैलाली

२.सुदुरपश्चिम प्रदेशको हालका प्रदेश प्रमुखको नाम के हो ?

– देवराजजोशी

३. सुदुरपश्चिम प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्रीको नाम के हो ?

– त्रिलोचन भट्ट

४. सुदुरपश्चिम प्रदेशका हालका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको हुन?

–मानबहादुर धामी

५. वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा महाशाखाहरु रहेका छन ?

– ५ वटा (प्रशासन योजना तथा अनुगमन, वन व्यवस्थापन तथा जैविक विभिधता, विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, वाणिज्य तथा आपुर्ती र औद्योगिक तथा पर्यटन प्रर्वद्धन)

६. नेपालमा जम्मा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् ?

– ८४ वटा

७. डिभिजन वन कार्यालय कुन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको हुन्छ ?

– प्रदेश वन निर्देशनालय

८. दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका जिल्लाहरु कतिवटा रहेका छन् ?

– ७ वटा (उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, कैलाली)

९. सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् ?

– १० वटा

१०. डिभिजन वन कार्यालय कुन सरकारको मातहतमा रहेको छ ?

– प्रदेश सरकार

११. सुदुरपश्चिम प्रदेशको दुईवटा डिभिजन वनकार्यालय रहेको जिल्ला कुन हो ?

– कैलाली

१२. डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलाई के भनिन्छ ?

– डिभिजनल वनअधिकृत

१३. डिभिजन वन कार्यलय, पहलमानपुर कुन जिल्लामा रहेको छ ?

– कैलाली

१४. रामसार सूचीमा सूचीकृत घोडाघोटी तालको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो ?

– डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर, कैलाली

१५. सव डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रका बारेमा कुनै कुराको प्रतिवेदन तथा जाहेरी दिनु परेमा सबैभन्दा पहिले कुन कार्यालयमा दिनु पर्दछ ?

– डिभिजन वन कार्यालय

१६. धार्मिक वन, सामुदायिक वन, गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारहरुलाई दिईने कबुलीयती वनको कार्ययोजना कसले स्वीकृत गर्ने व्यस्था रहेको छ ?

– डिभिजनल वनअधिकृत

१७. वन अतिक्रमण हुँदै गरेको वा भइरहेको सूचना वन रक्षकले सबैभन्दा पहिले कहाँ दिनुपर्छ ?

– डिभिजन वन कार्यालय

१८. साझेदारी वन नभएको प्रदेशहरु कुन-कुन हुन?

– बागमती र कर्णाली

१९. सव—डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखलाई के भनिन्छ ?

– सहायक वन अधिकृत

२०. डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको वनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको नाम के हो ?

– सव–डिभिजन वन कार्यालय

२१. वन प्रशासनका कार्यहरु के-के हुन?

 वन क्षेत्रको सिमाना संरक्षण,

 वन क्षेत्रको संरक्षणको लागि कर्मचारी परिचालन,

 अग्नी संरक्षणका लागि उपायहरुको अवलम्बन तथा प्रतिरक्षात्मक उपायहरुको खोजी गरी लागु गर्ने,

 चरिचरण संरक्षण योजना अनुसारको कार्यहरु परिचालन,

 वन पैदावर चोरी, शिकार नियन्त्रण तथा अवैध संकलन, निकासी नियन्त्रण नियमण,

 उजुरीहरुको छानविन प्रतिवेदन तयार गरी सव-डिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्ने,

 वन सम्बन्धी अपराधहरुको तह किकात गरी फिरादपत्र पेश गर्ने (यो कार्य कम्तिमा राजपत्रअनंकितद्वितियश्रेणीको कर्मचारीले गर्ने)

 वन अतिक्रमण नियन्त्रणको उपायहरुको अवलम्बनगर्ने,

 वन अतिक्रमण जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचानतथाअतिक्रमितवन क्षेत्रहरुको पुनस्र्थापना गरी संरक्षण गर्ने,

 वन संरक्षणमा खटिएका सशस्त्रवन रक्षकहरुको परिचालनतथाहातहतियारहरुको संरक्षण,

 वन पैदावरको मागगर्ने उपभोक्ताहरुलाइ रुख छपान, कटान तथानिष्कासनकालागिप्रकृयामा सहजिकरण गर्ने ।

२२. वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कार्यहरु के के हुन?

 वन सिमांकन, वन सर्वेक्षण, नक्सांकन तथा नक्सा तयार,

 वन व्यवस्थापन योजना तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन तथा प्रशोधन गर्ने,

 वन क्षेत्रको इन्भेन्ट्री, उत्पाद कत्व निकाल्ने, वन क्षेत्रमा जैविक विविधता पहिचान, गैह्रकाष्ठ वन पैदावरको सर्वेक्षण,

 वन व्यवस्थापन,  विकासका कार्यहरु वृक्षारोपण, नर्शरी निर्माण, अग्नि रेखा निर्माण, वन पथ निर्माण, पुल, पुलेसा, वन संरक्षण प्रयोजनका लागि घर निर्माण,

 वन क्षेत्र बाहिरको वन विकासको कार्यमा सहजिकरण,

 जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनिकरणको कार्यहरु कार्यान्वयन,

 नीजि वन विकासको लागि आवश्यक कार्यहरु सहजिकरण,

 स्वीकृत वार्षिक वन विकास कार्यक्रम संचालन तथा अनुगमन,

 तथ्याङ्क व्यवस्थापन ।

२३. वन रक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के के हुन?

– सव-डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृतको निर्देशन, नियन्त्रण तथा सुपरिवक्षणमा रहि वन रक्षकको हैसियतले आफू खटिएको सव डिभिजन वन कार्यालय भित्रको वनजंगल, वन्यजन्तु संरक्षण गर्न निम्नकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 आफ्नो वन कार्यालय अन्तर्गतका वन जंगलको नियमित गस्ति गरी अनियमित कार्यहरु नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने,

 सहायक वन अधिकृतका निर्देशन अनुसार खटिएको सव डिभिजन वन कार्यालयको सम्पूर्ण वन, जंगल, वन्यजन्तुहरुको संरक्षण सम्बर्दधन  कार्यमा सहयोग गर्ने,

 सव-डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका हातहतियार, वन पैदावर र वन पैदावर तथा वन्यजन्तु चोरी निकासीको सिलसिलामा बरामद भएका वस्तुहरुको सुरक्षा गर्ने कार्यमा सुपरिवक्षकलाई सहयोग गर्ने,

 सम्बन्धित सव-डिभिजन वन कार्यालय भित्र रहेका वन जंगलको संरक्षणको सिलसिलामा फेला परेका वन अतिक्रमणकारी वा वन पैदावर चोरी निकासी गर्न लागेको बेला पक्राउ परेका अभियुक्त, बोझ बाहक तथा वन पैदावर समेतलाई सुरक्षा साथ आवश्यक कारबाहीको लागि पेश गर्न सुपरिवेक्षकलाई सहयोग गर्ने,

 भौतिक स्रोत साधन तथा सम्पतीको स्याहार संभार, मर्मत तथा संरक्षण गर्ने कार्यमा सुपरिवक्षकलाई सहयोग गर्ने,

 वन विकास कार्यक्रम, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन आदी कार्य सञ्चालन गर्न सहायक वन अधिकृत वा कार्यालयको प्रमुखलाई सहयोग गर्ने,

 वन रक्षक पदलाई गर्नु भनि नियमानुसार तोकिएका र निर्दिष्ट गरिएका अन्य कार्य गर्ने ।