१.नेपालमा जम्मा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् ?

उत्तरः ८४ वटा

२.दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका जिल्लाहरु कतिवटा रहेका छन् ?

उत्तरः ७ वटा

३. नेपालमा जम्मा कतिवटा प्रदेश वन निर्देशनालयहरु छन् ?

उत्तरः ७ वटा

४. नेपालमा जम्मा कतिवटा सब–डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् ?

उत्तरः ५२८ वटा

५. कुन जिल्लामा सामुदायिक वन रहेका छैन्न?

उत्तरः मुस्ताङ

६. लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरु छन् ?

उत्तरः १४ वटा

७. लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन् ?

उत्तरः १२ वटा

८. लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा हिमाली जिल्ला रहेका छन् ?

उत्तरः एक मात्र (रुकुमपूर्व)

९. लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा पहाडी जिल्लाहरु रहेको छन् ?

उत्तरः ५ वटा

१०. लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा तराई प्रदेशका जिल्लाहरु रहेका छन् ?

उत्तरः ६ वटा

११. लुम्बिनी प्रदेशका कतिवटा जिल्लाहरु भित्री मधेशमा पर्दछन् ?

उत्तरः १ (दाङ)

१२. नेपालको वनबाट दैनिक कति प्रतिशत ईन्धन आवश्यक्ता पुर्ति हुँदै आएको छ ?

उत्तरः ७० प्रतिशत

१३. नेपालको वनबाट दैनिक कति प्रतिशत पशुआहार पुर्ति हुँदै आएको छ ?

उत्तरः ४० प्रतिशत

१४. नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्य जिम्मेवारीहरु कतिवटा रहेका छन् ?

उत्तरः ३२ वटा

१५.नेपाल सरकार कार्य विभाज ननियमावली, २०७४ अनुसार नेपाल वन सेवाको सञ्चालन कसले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ?

उत्तरः वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१६. वन तथा भू–संरक्षण विभागको प्रमुखलाई के भनिन्छ ?

उत्तरः महानिर्देशक

१७. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरु कुन सरकारको मातहतमा पर्दछन् ?

उत्तरः संघीय सरकार

१८. लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो ?

उत्तरः मिति २०७४ फाल्गुन ३ गते

१९. लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य कुन मन्त्रालयले हेर्छ ?

उत्तरः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय

२०. लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी (वि.स. २०७७÷०६÷२० मा) कहाँ तोकिएको छ ?

उत्तरः देउखुरी, दाङ

२१. लुम्बिी प्रदेशको हालका प्रदेश प्रमुखको नाम के हो ?

उत्तरः अमिक शेरचन

२२. लुम्बिनी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्रीको नाम के हो ?

उत्तरः कुलप्रसाद के.सी.

२३. लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रीको हुन?

उत्तरः सुरेन्द्रबहादुर हमाल